Klimaatklachtenonderzoek

Binnenklimaat

Hoofdpijn, koude-klachten, prikkende ogen, futloosheid. Het zijn gevolgen van een slecht binnenklimaat. Het komt vaak voor en heeft een negatieve effect op het welbevinden en de productiviteit van mensen. Ik heb ruime ervaring in het uitvoeren van klimaatonderzoek in bijvoorbeeld schoolgebouwen, zorginstellingen en kantoren.

De oorzaak van de klachten spoor ik op door verschillende parameters te onderzoeken. De resultaten komen in een verslag met daarin de voorgestelde oplossingen. Het verslag heeft ook een specifieke werkinstructie voor het  onderhoud van de installaties. Na de aanpassingen volgt er een resultaatmeting om te kijken of de maatregelen het beoogde effect hebben gehad.

Ik wil een beter binnenklimaat