Energielabel van je gebouw verbeteren

Ben je eigenaar van een gebouw, dan krijg je te maken met het verplichte energielabel C voor kantoren. Dit geldt vanaf 1 januari 2023. Meer dan de helft van alle kantoren in Nederland voldoet niet aan de eisen. Het is dus verstandig om op tijd voorbereidingen te treffen en je pand te laten beoordelen, zodat je vóór 2023 maatregelen kunt treffen om tot energielabel C of hoger te komen. Daarnaast weigeren steeds meer banken een hypotheek te verstrekken voor een pand met een slecht energielabel.

Waarom een verplicht goed energielabel voor gebouwen? De overheid wil dat in 2050 onze gebouwen energieneutraal zijn. Het verplichte C-label voor kantoren is de eerste stap in die richting. Je kunt dit energielabel C daarom ook zien als aanleiding om meteen voor de langere termijn energiebesparende  maatregelen te treffen, aangezien de overheid in 2030 de eisen aan wil scherpen naar energielabel A voor kantoren. Daarnaast is het energielabel C, B of A goed voor een beter werkklimaat in gebouwen en voor meer comfort voor gebruikers van kantoren.

Wat houdt energieadvies voor C-labels in?

Wanneer er geen of een te laag energielabel aanwezig is controleert In2Energie het pand en brengt verbeterpunten (maatregelen) in kaart waarmee met een zo laag mogelijke investering een zo goed mogelijk resultaat behaald wordt. De resultaten worden in een beknopte overzichtelijke rapportage gepresenteerd. De uitvoering van de maatregelen kan ik voor je verzorgen, maar dit kun je ook zelf organiseren. In2Energie heeft ruime ervaring en weet waar je op moet letten bij het aanvragen van een offerte of het laten uitvoeren van verbetermaatregelen. In veel gevallen is er voor de verbetermaatregelen subsidie beschikbaar.  Als onafhankelijk, BRL‑9500-gecertificeerd energieadviseur laat ik je vooraf de benodigde maatregelen zien en geef het nieuwe energielabel af wanneer de werkzaamheden afgerond zijn.

Energielabel C kantoren aanvragen