Certificering en NEN-normen

Natuurlijk wil je zeker zijn dat je een bevoegde energieadviseur inschakelt.
In2Energie is in het bezit van de benodigde BRL9500 -certificaten voor het opstellen en afmelden van energielabels.
De kwaliteit van de certificering is gewaarborgd door externe audits. Zoals elk gecertificeerd bedrijf ondergaat In2Energie elk jaar een externe controle.
Zowel de organisatie als de projecten worden onder de loep genomen.

Het toont aan dat mijn kennis, bevoegdheid, administratie en interne organisatie op orde zijn.
Daarnaast beschik ik over de meest recente kennis van energie- en installatieadvies. Hierna volgt een korte uitleg van de verschillende certificaten en normen.

BRL 9500-01 -certificering: Energieprestatie Woningen

Deze certificering is voor het  opstellen van energielabels voor woningen. Ook ben ik met dit certificaat bevoegd om het energielabel af te melden bij het RVO, zodat aan alle wettelijke verplichtingen is voldaan. De werkzaamheden worden uitgevoerd volgens ISSO 82,1.

BRL 9500-03 – certificering: Energieprestatie bedrijfspanden

BRL 9500-03 is het certificaat dat nodig is voor het opstellen en afmelden van energielabels voor utiliteitsgebouwen, zoals kantoren, overheidsgebouwen, ziekenhuizen, scholen, winkels en horeca. Bij verkoop, verhuur op oplevering van een utiliteitsgebouw is een energielabel vereist. De werkzaamheden worden verricht volgens ISSO 75,1.

NEN 2767

Dit is een inspectiemethode waarmee je de conditie van installaties bepaalt. Je ziet overzichtelijk hoe de installaties er voor staan door de conditiemetingen. De scores zijn 1 tot en met 6.  (1= nieuw en 6 = sloop). De scores worden opgenomen in de MJOP (meerjarenonderhoudsplanning) om duidelijk te maken welke bedragen gereserveerd moeten worden voor de toekomst.

De eigenaar van het gebouw krijgt een overzicht van de onderhouds- en vervangingskosten. Ook de mogelijke risico’s van de installaties en gebouwen zijn in kaart gebracht.

NEN 1006 : Waterleidingbesluit

Dit is een algemene wet waarin wordt omschreven waaraan drinkwaterinstallaties moeten voldoen. Een belangrijke doel van deze wet is om legionella te voorkomen. Door drinkwaterinstallaties te toetsen en te inspecteren worden gebreken opgespoord.

VCA:  veiligheidscertificaat aannemers

Het VCA-certificaat is bedoeld  voor meer veiligheid in een risicovolle werkomgeving of werk dat gevaar kan opleveren. De (elektro)technische- en de bouwsector vallen hieronder. Het VCA-certificaat geeft aan dat je je bewust bent van de gevaren en op de hoogte bent van maatregelen die je kunt treffen. Er is een checklist aan maatregelen om de veiligheid op de werkvloer te bevorderen.

Een VCA-diploma is (nog) niet wettelijk verplicht, maar wel steeds meer de norm binnen verschillende sectoren. Een VCA-diploma is in veel bedrijfstakken veel gevraagd en voor bepaalde banen vereist om te behalen.