Installatieadvies nieuwbouw, verbouw of renovatie

Te warm in de zomer, te koud in de winter. Last van installatiegeluid, slecht binnenklimlaat, te warm drinkwater, energieslurpende apparaten of hoge onderhoudskosten? Dit zijn allemaal gevolgen van een slecht functionerende installatie in je gebouw. Verkeerde installatie kan na oplevering van nieuwbouw- of renovatieprojecten heel wat problemen geven. Dat is achteraf erg moeilijk te herstellen.

Daarom is het belangrijk om tijdens de bouwfase extra ogen op de bouwplaats te hebben. In2energie controleert tijdens de bouw of de installaties volgens de geldende eisen worden aangelegd en of al het werk wordt uitgevoerd zoals dat in het contract is vastgelegd. Ook oplevering en ingebruikname begeleidt In2Energie.

Ik wil installatieadvies