Installatiebeoordeling volgens NEN 2767 en NEN 1006

Installatietoets NEN 1006

In2energie is de specialist in het inspecteren van installaties. De installatie wordt getoetst volgens NEN 1006 van installatieontwerpen. Vele woningen, instellingen, utiliteitspanden en overheidsgebouwen heb ik gedurende vele jaren getoetst. Ik kijk of het installatieontwerp voldoet aan de gestelde eisen en wettelijke verplichtingen (brandveiligheid en legionellaveiligheid), energie-efficiëntie en toegankelijkheid voor onderhoud.

Na toetsing weet je zeker dat de installatie voldoet aan alle eisen en dat het ontwerp zo is ingericht dat installaties een lange levensduur hebben. Neem geen risico’s en investeer in onafhankelijk installatieadvies, het kan je veel kosten besparen.

Conditiemeting NEN-2767

Installaties zoals verwarming, ventilatie, regelinstallatie, werken alleen goed wanneer ze goed worden onderhouden. In2Energie beoordeelt de onderhoudswerkzaamheden aan installaties en de installaties zelf. Dit gebeurt volgens een eigen ontwikkelde inspectiemethode volgens NEN 2767 .

Na de inspecties volgt er een verslag met daarin de staat van de installaties en de kwaliteit van het uitgevoerde onderhoud. Het rapport geeft helder inzicht in de te verwachten reparaties, investeringen en de rest van de levensduur. Door onafhankelijk installatieadvies van In2Energie weet je precies waar je aan toe bent en kun je adequate maatregelen treffen.

Ik wil installatiebeoordeling